Kontakt

TRAMTARIA, s.r.o.

Dolná 7
974 00 Banská Bystrica
Slovenská republika
Poštová adresa:
Skuteckého 6,
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Fakturačné údaje:

IČO: 31582303
IČ DPH/VAT No: SK2020460266
Bankové spojenie: Tatra banka, 2620130374/1100 SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK10 1100 0000 0026 2013 0374
konateľ: Ivan Ivanič

mail:
tramtaria@tramtaria.com
objednavka@outdoorshop.sk


 

OUTRA a.s.

Dolná 7
974 00 Banská Bystrica
Slovenská republika
Poštová adresa:
Skuteckého 6,
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Fakturačné údaje:

IČO: 36038806
IČ DPH/VAT No: SK2020088081
Bankové spojenie:
Tatra banka, 2629480207/1100 SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK26 1100 0000 0026 2948 0207
výkonný riaditeľ, člen predstavenstva: Ivan Ivanič

mail:
nikwax-sk@tramtaria.som
onewaysport@tramtaria.com
katadyn@tramtaria.comOUTDOORIA, s.r.o.

Dolná 7
974 00 Banská Bystrica
Slovenská republika
Poštová adresa:
Skuteckého 6,
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Fakturačné údaje:

IČO: 31619274
IČ DPH/VAT No: SK2020461377
Bankové spojenie: Tatra banka, 2922480361/1100 SWIFT: TATRSKBX
konateľ: Ivan Ivanič
mail:
vaude-sk@tramtaria.com
edelrid@tramtaria.com

Ivan Ivanič

mobil: 0905/641 269
e-mail: iivanic@tramtaria.com

Lucia Danková

mobil: 0918/291 073
e-mail: luciasurovcova@tramtaria.com

Renáta Ivaničová

mobil: 0918/ 999 506
e-mail: rivanicova@tramtaria.com

 

 
oneway
line
vaude
line
edelrid
line
nikwax
line
katadyn
line
Tramtária, Skuteckého 6, 974 01 Banská Bystrica, e-mail: tramtaria@tramtaria.com